Pelawat

Monday, June 13, 2011

Rancangan Pengajaran Harian Tema Haiwan


Nama Kelas                        : Prasekolah cerdik                                                   
Umur                                   : 6 tahun
Bil. Kanak-kanak                  : 25 orang                                                                             
Masa                                      : 8.30-9.30 pagi
Tarikh                                    : 13 mei 2011
Komponen                            : Bahasa dan Komunikasi
Aktiviti                                   : (a) Bersoaljawab menggunakan bahasa yang 
                                                 mudah.
                                                 (b) Melakonkan watak.
                                                 (c) Menjawab soalan yang disediakan dengan betul.
Tema                                      : Haiwan
Subtema                                 : Haiwan liar.
Fokus MI                               : (a) Menjawab soalan dengan tepat dan kreatif
                                                 (b) Mengkategori dan mengenalpasti haiwan liar
Hasil Pembalajaran                 : 2.2.1 Mengemukan soalan dengan 
                                                     menggunakan intonasi yang betul.
                                                 2.2.2 Menjawab soalan dengan tepat.
                                                 2.2.3 Menjawab soalan secara kreatif.
Pengetahuan Sedia Ada         : (a) Kanak-kanak pernah melihat 
                                                   sesetengah binatang       
                                               : (b) Kanak-kanak mengetahui sebahagian 
                                                 daripada nama binatang tersebut.
Penerapan Nilai                      : (a) Bersyukur
                                                 (b) Yakin diri
Bahan                                      : Blog, video lagu,carta lagu, kad perkataan  
                                                   dan gambar, kuiz online.
Penggabungjalinan                 : Pranombor, prasains, seni, bahasa dan 
                                                    komunikasi.

LANGKAH
ISI
STRATEGI
SUMBER / BAHAN
CATATAN
Set Induksi

( 10 
minit )
Lagu
‘ 5 ekor monyet”
 • Kanak-kanak menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.

 • Kanak-kanak menyanyi mengikut senikata video  pada komputer.

·         Carta lagu

·         Video

MI :
·         Muzik dan pergerakkan
·         Bahasa dan Komunikasi

Langkah I

( 10 
minit )
Guru memperkenalkan haiwan liar
Contoh :
 • Gajah
 • Harimau
 • Zirafah
 • Singa
 • Guru memasang dokumentari binatang dan meminta murid  mengenal pasti binatang yang terdapat dalam video tersebut
 • Bersoal jawab dengan bahasa yang mudah dan menggalakkan murid bercerita.
·           Slaid
bergambar • video
Penggabungjalinan :
a)      Bahasa dan komunikasi
b)      Perkembangan kognitif
MI :
Prasains dan bahasa.

Langkah II

( 10 
minit )
Menerangkan ciri-ciri haiwan liar dan mengeja nama binatang tersebut
Contoh :
 • Ciri - bentuk
             - warna
              -habitat

 • Guru menunjukkan slide atau video ciri-ciri haiwan liar dan jinak
 • Guru meminta murid mengklasifikasikan kedua kumpulan haiwan tersebut
 • Murid disuruh mengeja nama haiwan tersebut
 • Video
 • slaid
Kemahiran mengeja dan  mengklasifikasi
Langkah III

( 11 
minit )
Membaca perkataan yang mudah.
Contoh perkataan :
 Gajah
Harimau
.

 • Kanak-kanak disuruh melakonkan watak binatang tersebut berdasarkan gambar yang diberikan.
 • Kanak-kanak dikehendaki mengeja nama binatang

·      Slaid
bergambar
Perkembangan bahasa
Langkah IV

( 11 
minit )
Kuiz
 • Guru menyediakan soalan untuk menguji minda  murid.

 • Murid yang cuba menjawab dan dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik akan diberikan  hadiah.Kuiz online.
 • Perkembangan bahasa
 • Awal sains
 • Perkembangan kognitif
Penutup


( 8 
minit )

Bersyukur
Guru menerangkan kepada murid tentang kuasa tuhan menjadikan haiwan dalam pelbagai bentuk dan ciri.Kita diminta bersyukur dengan anugerahNya.

Penerapan Nilai :

 • Bersyukur

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...